elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: inscharen

inscharen , inskoarn , werkwoord, zwak , inscharen, van vee
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
inscharen , insjaare , sjaarde in, haet of is ingesjaart , inscharen (het vee in de weide brengen).
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
inscharen , insjaare , een wei vol vee jagen.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
inscharen , inscharen , inschaoren, inschaeren, inscheren , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe, Zuidoost-Drenthe). Ook inschaoren (Veenkoloniën), inschaeren (Zuidwest-Drenthe, noord) = in de wei doen In det stuk laand is jongvee ien eschaard van wel tien boeren (Ruw), De pinke hew bij Hendrik inschaard (Pdh); ook inscheren, vee in een weide tussen andere koeien laten grazen De jongbieste wuurden zolang bij een ander inscheerd bij een ander in de wei (Pdh), Wij mugden - det was bij de hure ien - veer pinken ienscheren, mar det was een ende van huus (Ruw), 1 Maai was de dag dat ze het vei inscheren gungen (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
inscharen , inscheren , werkwoord , 1. vee van iemand anders tegen betaling in z’n weide doen grazen 2. jongvee in de wei doen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
inscharen , iésjare , werkwoord , sjaarde ién, iéngesjaard , binnenpikken , VB: 'r Hèt zich dat aad neunkske ién hoés gepak vuur zich de erfenis kênne ién te sjare.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
inscharen , insjare , sjaartj in, sjaardje in, ingesjaard , vee in de wei brengen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
inscharen , inschieëre , werkwoord , vee van ander erbij nemen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
inscharen , inschaore , zwak werkwoord , inschaore - schaorde in - ingeschaord , geen vocaalkrimping; WBD een wei vol vee jagen; Henk van Rijen:  verzamelen, ophalen; J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - INSCHAREN Z.a. K. Heeroma - Brabants uit de 18e eeuw (woordenlijsten Verster,1968) - INSCHAREN - het vee in de weijde brengen. Doch wordt doorgaans gebruikt van ene gemene weijde, die op zekeren bestemden tijd ingeschaard wordt.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal