elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: intijds

intijds , intèds , bijwoord , op tijd. As ge kortjes wilt hèbbe vur ’t oopeluchtspèl dan moeter intèds bè zèn. Als je kaartjes wilt hebben voor ’t openluchtspel moet je er op tijd bij zijn.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
intijds , intieds , op tijd. Ik zal oe intieds tiege doen (informeren).
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
intijds , intéts , bijtijds , Ge wor’ter intéts bè, anders hôd'de niks gehad, ge moet'ter ók aalté vruug bè zén. Je was er bijtijds bij, anders had je niets gehad, je moet er ook altijd vroeg bijzijn.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
intijds , ién ty , iéndertiéd , op tijd , bijtijds; ién ty VB: Kom ién ty hèivers aanders ês 't book ömgedräoge.; iéndertiéd VB: Zörg noé dats te iéndertiéd hié bis, zoedat v'r ién ty kênne vertrêkke.; bijtijds ién ty VB: Es te mich ién ty wäorsjoûws, gaon ich mêt.; tijdig ien ty; iénty intijds iénty
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
intijds , [op tijd] , intèds , op tijd
Bron: Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (Ed.) (2007), M’n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve. Almere/Enschede: Van de Berg.
intijds , intieds , (bijwoord) , bijtijds, tijdig. Zie ook: bi’jtieds.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
intijds , intèds , intijds , bijwoord , op tijd (Eindhoven en Kempenland; Tilburg en Midden-Brabant; Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
intijds , intieds , intids , bijwoord , tweede vorm Nederweerts; tijdig
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
intijds , intèds , impetèds , bijwoord , intijds, tijdig; Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930):  'intijds'; Henk van Rijen:  ge moet et intèds laote weete - je moet het tijdig laten weten; Henk van Rijen:  toeter intègs - claxonneer op tijd; De Bont:  intets, bijw. 'intijds' - bijtijds; Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899:  INTIJDS (ij kort) bijwoord   - bijtijds, tijdig; Jan Naaijkens, Biks:  intèds bw - op tijd; Haor Intèds - bijtijds, op tijd; impetèds; WTT-2017: op tijd, bijtijds; vgl WNT lemma Intijds
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal