elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: jaloersigheid

jaloersigheid , jaloersigheid , de , jaloersheid, z. ook het meer gebr. ofguunst
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
jaloersigheid , jeloersighied , jeloershied , zelfstandig naamwoord , de; jaloersheid
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
jaloersigheid , jeloerseghaaid , zelfstandig naamwoord , jaloezie, afgunst
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
jaloersigheid , zjloezighèid , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , - , - , jaloersheid , zjloezighèid VB: Dy zjloezighèid brik dat vrommes nog 'ns d'n hals
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
jaloersigheid , [jaloersheid] , sjeloezigheid , (vrouwelijk) , jaloersheid
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
jaloersigheid , sjeloersighei , seloerseghèd, seloerseghei , zelfstandig naamwoord , jaloersheid; uit Frans: jalousie; - ‘k hè bij m’n wete, van ze lève gin slaog gehad, ’t was Naaruske veur en Naaruske nao, en dè werkte nog wel is de sjerloersighei in den haand bij d’aander. Zo zegge ze, dè m’n jongste zuster mèn is inne keer; bove van de trap af gekieperd hee, klinkklaor van sjeloersighei om dè zij naa ’t klenste kiendje nie mir was. (Naarus; pseudoniem van Bernard de Pont; Brieven van een oud Tilburger; Nwe. Tilb. Courant; 1940); Ècht, aaventoe dènkte: «Zôt sjeloersighei zèèn?» (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: ‘Kèk – zeej aauwe Giel‘); seloerseghèd, -hei; Henk van Rijen - jaloersheid, jaloezie; WBD III.1.4:127 'jaloezie' = idem
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal