elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kapitein

kapitein , kappetein , Hoofdman of Capitein.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
kapitein , kappetein , vroedvrouw
Bron: Boers, B. (1843), [Goerees] ‘Lijst van eenige verouderde, of in de provincie Zuidholland niet gebezigde Nederduitsche woorden, welke op het eiland Goedereede en Overflakkee nog heeden in gebruik zijn’, in: Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, Sommelsdijk, pp. 48-57
kapitein , kaptain , kapitein; ook: gezagvoerder op een koopvaardijschip, en daarvoor ook: zeekaptain, ter onderscheiding van: kapitein bij het leger.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
kapitein , kappetèin , mannelijk , kappetèine , kapitein; bazige vrouw.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kapitein , kaptein , kapitein, kaptain , de , kapiteins, kapteinen , Ook kapitein, kaptain (Kop van Drenthe) = kapitein Hij was kaptein op de grote vaort (Erf), Bij de huzaren was de korporaol briggedier en de kaptein ritmeister (Hav), Hij is zo brutaol as een ol kaptein, ...kaptain (Eel)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kapitein , kaptein , kapitein , zelfstandig naamwoord , de; kapitein
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kapitein , kaptéjn , zelfstandig naamwoord mannelijk , kaptéjns , kaptéjnsje , kapitein , VB: De plaots van kaptéjn van de roej kompie hèt vëul géld opbraach. VB: Kaptejnsje Dôjing ês mêt Napoleon ién 1812 nao Rusland getrokke.; vrouw (bazige vrouw); kaptejn
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal