elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kapotje

kapotje , kepokkien , zelfstandig naamwoord , et; condoom
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kapotje , kepötsje , zelfstandig naamwoord onzijdig , kepötsjes , - , condoom , VB: De Amerikaanse seldaote ién 1944 hawwe al kepötsjes bié zich. Vuur es keender bloze dy dan op, wis vuur vëul.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
kapotje , kepökkien , (zelfstandig naamwoord) , condoom. Zie ook: règenjässien.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
kapotje , kepotje , (onzijdig) , kepotjes , condoom
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
kapotje , kepotje , kepotjes , (verkleinwoord) condoom
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
kapotje , kepotje , condoom
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal