elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kappen

kappen , kappen , hakken. Vandaar kaphout, kapmes, kapbaar, enz.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
kappen , kappe , werkwoord , in de zegswijze d’r mee kappe, er mee stoppen, er de brui aan geven.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
kappen , kappe , kapde, haet of is gekap , kappen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kappen , kappen , zwak werkwoord, overgankelijk , kappen In de bos binnen ze an het holt kappen (Eco), Ik wol die waal eingelk wel kappen (Row), Een gat in het ies kappen (Pdh), Je kun der maor zo neit op in kappen zo maar raak kappen (Pei), Hinderk kun niet maaien, die kapte (Eev), Zie bint hen vis kappen vis vangen door een bijt in het ijs te kappen (Sle), Wai kappen der nog neit met stoppen er nog niet mee, geven het nog niet op (Nor), De hoef van het peerd mot kapt worden bekapt (Nsch)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kappen , kappen , kappen, hakken
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
kappen , kappen , werkwoord , 1. hout kappen, bomen vellen, kappend bewerken of verdelen van hout e.d. 2. een gat, opening in iets kappen 3. roffelen van een specht op een boom
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kappen , kappe , werkwoord , kapde, gekap , couperen , (bij kaartspel) VB: Es te deenks dat ich foétel môs te mer kappe.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
kappen , kappe , gieten, hakken, kippen.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
kappen , kappe , werkwoord , schenken, gieten (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
kappen , kappe , werkwoord , kaptj, kapdje, gekaptj , hakken, hoeven bijslijpen, trappen van paard
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
kappen , kappe , zwak werkwoord , kappe - kapte - gekapt , kappen; WBD (v.e. paard) met de voorbenen een trap geven
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal