elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kemphaan

kemphaan , kemphaan , Een bekende vogelsoort, die zich in moerassig en dras land gedurende den zomertijd ophoudt en waarvan de mannetjes gedurig met elkander vechten. Van daar overdrachtig een twistziek mensch, die altijd met anderen overhoop ligt, en om de minste kleinigheid zich in postuur zet.
Bron: Buser, T.H. (1856-1861), ‘Geldersch Taaleigen’, in: De Nederlandsche Taal 1856, 1: 13-17, 163-188; 1857, 2: 194-217; 1858, 3: 271-278; 1859, 4: 186-197; 1861, 6: 61-68.
kemphaan , kaamphaann , zelfstandig naamwoord , 1 vechthaan, 2 eigenzinnige man
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
kemphaan , kemphaan , de , kemphaan, Philomachus pugnax (fig). Ze staon net een paor kemphaontjes tegenover mekaor (Eco), Wat een kemphaantien was dat jochie (Eri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kemphaan , kempane , kimpäne , kemphaan. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: kimpäne (Kampereiland)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
kemphaan , kemphaene , zelfstandig naamwoord , de; kemphaan: bep. vogel
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kemphaan , kémphaon , zelfstandig naamwoord mannelijk , kémphaone , kémphëuneke , kemphaan , VB: Wie twie kémphaone sjtoûnge ze tiëngenuüverèin, vêrdig vuur zich te böttele; twistzoeker VB: De twie kémphaone sjtoûnge tiëngenuüverèin, vêrdig vuur zich te goën böttele.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
kemphaan , kempane , (zelfstandig naamwoord) , kemphaan.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal