elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aas

aas , oas , (onzijdig) , kreng, spijtig en stekelachtig menschje.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
aas , eesje , (onzijdig) , eesjes , aas, het is geen eesje, geen begeerlijk aas, het is geen hapje, geen eesje om naar te verlangen, ik ben op zulke eesjes niet gesteld.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
aas , aos , (onzijdig) , kreng, kwaodaos, lastig ventje.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
aas , oas , schimpwoord tegen een vinnig, bits meisje. – Nedersaksisch lütje oas = een klein, neuswijs meisje. – Spreekwoord: Bin altied veul honden om ’t oas = voor elke openstaande betrekking zijn er tal van mededingers.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aas , aos , (onzijdig) , aozen , Stekelig, kribbig kind. Ndl. aas – kreng, prij.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
aas , aas , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , vgl. eesje, ezeling, ezen, ezig, nezig, verezen.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
aas , aasje , (ásie) , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , In de uitdr. een aasje wind, een zuchtje wind. || Er is maar ’en asie wind. – Van aas, het kleinste gewicht in het oude gewichtstelsel; zie Ned. Wdb. I, 599.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
aas , aos , (onzijdig) , aozen , Stekelig, kribbig kind. Ned. aas – kreng, prij.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
aas , aos , aas (kaart), knoest. Lillik aos, scheldnaam.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
aas , aos , onzijdig , aas, guit. Wat ’n aos: wat een guit
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
aas , oas , zelfstandig naamwoord, onzijdig , ùeze , ùesken , aas, lokaas
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
aas , oas , zelfstandig naamwoord, onzijdig , ùeze , ùesken , aas, in kaartspel
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
aas , aas , zelfstandig naamwoord de/’t , Aas in het kaartspel. Vgl. Fries it aes.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
aas , eis , zelfstandig naamwoord ’t , Variant van aas, voedsel. Verkleinvorm eisie, in de zegswijze ’t is gien eisie, het is geen begeerlijk hapje, niet iets waarop men graag aast. – ’n Eisie hewwe, een extraatje hebben.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
aas , aos , mannelijk , äös , äöske , guit. Dae sjtrank van dich, dat is ein aos: die jongen van jouw is een snaak.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aas , aos , mannelijk , äös , äöske , kwast in hout
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aas , aos , mannelijk , äös , äöske , aas in kaartspel
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aas , as , hoëg kaart; op ennen as howwe: mit laeg hand trug kome, niks krîëge.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
aas , oas , 1. een bijdehand, ondeugend persoon. 2. aas.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
aas , oas , kaart bij kaartspel.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
aas , oas , 1. bij de hand persoon; 2. onhebbelijk iemand; 3. aas.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
aas , aos , het , 1. lokaas Met wat aos vis ie? (Wes), Mit dat aos vangst doe zo gein snouk (Erf), Ik heb aos bij de klem legd (Bui), Een knien in een strik is een mooi aos veur de veldwachter (Eex), Ze hadden vergiftig aos neer elegd (Zdw) 2. iets lekkers (Midden-Drenthe, Kop van Drenthe, Zuidwest-Drenthe) De kinder loopt geern op aos, ze hangt dan net zolaank rond toj ze een zoertie geeft (Eex) 3. kadaver (Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe), ook nageboorte van vee dat op de mesthoop was gegooid (Zuidwest Drenthe, noord) De hond kwam der mit een aos anzetten (Pdh), Daor lag een dood aos (Wes), Het stinkt as een aos (Bov) 4. benaming voor een persoon met verschillende karaktereigenschappen (Zuid-Drenthe), venijnig en grillig (Hgv), eigenwijs, verwend en bij de hand (Nsch), klein en ondeugend (Zuid-Drenthe, vooral Zuidoost-Drents veengebied): Een aos van een jonge (Wei), Een (voel) aos van een kereltien (Sle), Het is man een aos van een kereltien (Ros), Wat een aos, hij wil alles wel hebben (Rui), Het is een eigenwies aos (Scho), Dat is een aos van een kind bij de hand (Wee) 5. aas bij het kaartspel Hij kwamp mit ’n aos op (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aas , aos , aas. mv. eus of aozen, in het kaartspel.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
aas , aos , aas. As iej gien goed aos heb, blief dan mâr in huus, dan vang iej toch niet wat.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
aas , aos , aas , Héd'de wél aos ôn d’n haok zitte, anders zul'de hier nie veul vange dènk ik. Heb je wel aas aan de haak gedaan, anders zal je hier niet veel vangen denk ik.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
aas , ôs , aas , Bè't kaorte hurde 'n ôs én és ge die genóg hôd, dan hôd'de al half gewónne. Bij het kaarten hoorde een aas en als je die genoeg had, dan had je al half gewonnen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
aas , aos , zelfstandig naamwoord , aas bij kaarten
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aas , aos , zelfstandig naamwoord , et, de 1. aas (voor vis) 2. vervelende persoon
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aas , aes , zelfstandig naamwoord , aeze , aesie , aas, lokaas Levende wurreme is goed aes Levende wormen is goed aas; Hij haal z’n aes trug Hij neemt wraak
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
aas , aes , zelfstandig naamwoord , aeze , aesie , aas (van het kaartspel)
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
aas , aos , zelfstandig naamwoord mannelijk , aoze , ëuske , aas , VB: Ich heb gooj käorte op m'n han, 'nnen aos en dry damme.; knoest (knoest in hout) aos (m) (aoste, ëuske) VB: Ién 'n dèneplaank zitte vëul aoste. Zw: op 'nnen aos hoûwe: geconfronteerd worden met problemen)
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
aas , ôs , troef ôs , aas
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
aas , aos , aas. in de uitdrukking: “ij gaot ’r altij mee ’t aos ôôver”, “hij weet het altijd beter”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
aas , òs , aas. Aas bij het kaarten.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
aas , aos , nageboorte van een koe.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
aas , aos , (onzijdig) , lokaas
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
aas , aos , (mannelijk) , äös/aoze , äöske , aas bij kaartspel
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
aas , [knoest] , aos , (mannelijk) , äös , äöske , knoest in hout , Op einen aos houwe: zich misrekenen.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
aas , aos , aas
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
aas , aos , aost , zelfstandig naamwoord, mannelijk , äös(t) , äöske/häöst , aas (kaartspel), lokaas; haost aas (kaartspel)
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
aas , aos , zelfstandig naamwoord , òske , aas; gez.Pierre van Beek: Meej aoze kunde nie maoze, zei een rijmende kaartspeler toen een ploegmakker die 'mezjère' deed, erin speelde .Henk van Rijen: ek hò nen aos - ik had een aas; òske; verkleinwoord; Van Rijen: aasje
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
aas , aos , äös , aas (kaart)
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.
aas , aos , aoze , äöske , noest
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.
aas , aos , aas
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal