elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: anderendaags

anderendaags , sanger(en)daags , ’s anderendaags, de volgende dag
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
anderendaags , sângerdaags , bijvoeglijk naamwoord , anderdaags, volgende dag; sângerendaagsanderdaags, volgende dag
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
anderendaags , saanderendags , saanderendaogs , bijwoord , "des anderen dags, de volgende dag; Van Delft - Is iemand niet thuis, dan ""is ie krèk weg"", ""komt seffens thuis"" of wij ""komen saanderdags"" of ""van 't naagtemiddag mar weer is aon"". (Nwe. Tilb. Courant; Van Vroeger Dagen afl. 110; 20-04-1929); Cees Robben – ’s aanderendag toen Sjef zun vrienden/ zien liet wettie zôal kon... (19540717) ; Cees Robben – En saanderen dags schreven ze.. Niks mir aon te doen.. (19730316); Audioregistratie 1978 - Èn saanderendagsmèèreges meej ene volle waoge kaf hil de wèg vol gestrôojd! (Interview met Heikanters - Transcriptie door Hans Hessels); Henriëtte Vunderink – Èn saanderendags kwaam zer wir aon. (Et möske, uit: Tis de moejte wèrd; 2011); A.P. de Bont - Dialekt van Kempenland - 1958 e.v. - ; sanderendaogs, bijw.verb. - 's anderen daags, de volgende dag; HAOR SAANDERENDAOGS - de volgende dag"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal