elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beleven

beleven , belèven , (zwak werkwoord) , beleven.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
beleven , beleawn , werkwoord, zwak , beleven. Nog nooit zo’n spil beleawnd, nog nooit zoiets meegemaakt; doar beleawn iej wat met, daar zul je nog wat mee beleven
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
beleven , belaeve , belaefde, haet belaef , beleven.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
beleven , belèèm , belèèm, beleefd , beleven.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
beleven , beleven , zwak werkwoord, overgankelijk , beleven IJ kunt al wat beleven, veurdaj een aold bessien bint (Oos), As ik het belèven mag, wor ik volgende weke tachentig jaor (Mep), Ze kan mit hum nog wat beleven! (Wap)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beleven , beleven , beleven
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
beleven , belèèvm , beleven. Dât wie dât alemaole belèèvm zolln, ’t ende is der van weg.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
beleven , belève , werkwoord , belèfde, belèf , beleven , VB: Ze hèt hil get belèf ién hëur lëve.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
beleven , belèven , (werkwoord) , belèven, belèèfd , beleven, meemaken.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
beleven , belaeve , beleven
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
beleven , belaeve , werkwoord , belaeftj, belaefdje, belaefdj , beleven
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
beleven , belèève , sterk werkwoord , belèève - belêef - belèèfd , beleven; - geen vocaalkrimping
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal