elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: believen

believen , blijven , belijven , believen, behagen aan; as ’t in joen blijven is, ’n cent? van bedelaars als zij om eene aalmoes vragen, zooveel als: indien het u mag believen, behagen. Er ligt nog meer onderdanigs in dan wanneer men zegt: as ’t joe blijft. – blijft die ’t of blijft die ’t nijt? = zeg op, wilt gij het al of niet doen (voor mij); blijft, fatsoenlijker: blieft = als het u belieft, als gij zoo goed wilt zijn; blijft die ’t of blijft die ’t nijt = zeg, wilt gij het doen of wilt gij het niet doen? moe blieft ’n appel? meester blieft mien pen sputtert. juffrou blieft! bij ’t overreiken: als het u belieft het aan te nemen; wil meneer blieft ’n beetje oet zied goan? zoo goed zijn, enz.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
believen , blieft , voor; als ’t u blieft, bvb. meneer blieft = als ’t u blieft mijnheer, en evenzoo: meneer blieft even zitten goan = wees zoo goed even te gaan zitten; voorts in de zeer onvolledige zinnen: meester blieft mien pen sputtert!: moe blieft ’n appel?!
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
believen  , beleeve , believen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
believen , beleewn , noar oew beleewn, zoals ’t je belieft
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
believen , bleive , bleifde, haet beleif , believen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
believen , bleve , werkwoord , bleefde, gebleef , believen , VB: Wat bleef uch, menier?
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
believen , beleve , bleve , bleeftj, bleefdje , believen , Waatbleeftj? Es God bleeftj, esgodbleeftj. Waatbleeftj?
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
believen , beléve , werkwoord , beleeftj, beleefdje, beleefdj , believen; es God beleeftj/bliftj – zo God het wil, Deo Volente ook bleve
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
believen , bleve , werkwoord , bleeftj, bleefdje, beleefdj , believen zie beléve
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal