elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: billijk

billijk , billêk , billijk; da’s ’n billêke pries = een matige prijs, Hoogduitsch ein billiger Preis. ’t Woord wordt in deze beteekenis als Germanisme verworpen, hier is het zeer gewoon. Holsteinsch billig = tamelijk, vrij goed.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
billijk , billek , bijwoord, bijvoeglijk naamwoord , goedkoop, redelijk
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
billijk , billich , billigger, billichste , billijk; goedkoop. Oppẹ billigge Jaakop: op de voordelige toer.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
billijk , billig , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , (Zuidoost-Drents veengebied, Veenkoloniën) = goedkoop Bie dei lappieswinkel kenst nogal billig terechte (Vtm), zie ook billijk
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
billijk , billijk , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , billijk, redelijk Daor bin ik nog wel billijk ankommen (Klv), Ze hebt het billijk overlegd (Nije), Het was een billijk veurstel (Uff)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
billijk , billijk , billijk
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
billijk , billik , bijvoeglijk naamwoord , billijk: rechtvaardig, redelijk
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
billijk , billik , bijvoeglijk naamwoord , billikke , goedkoop; eine billikke prs – een zacht prijsje
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal