elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bruid

bruid , bruis , Bruiden.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
bruid , broed , bruid, ook Gron.; Oostfr. Neders. brut, HD. Braut.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
bruid , brûd , (vrouwelijk) , brü̂de , bruid.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
bruid , broed , bruud , bruid. Spreekwoord: Dei ’t geluk het gait mit de broed noa berre = wien ’t geluk dient bereikt zijn doel, ook Nedersaksisch; het Oostfriesch voegt er aan toe: al is hê d’r ôk nêt mit trôed. – ’n Doode en ’n broed dei mouten thoes oet (een doode en eene bruid moeten spoedig het huis verlaten), ook Oostfriesch’n Broedsdoalder is moar ’n gulden weerd = het kapitaal van een meisje, dat de bruid is, wordt meestal vergroot; Middel-Nederlandsch bruut, bruyt = bruid, Middel-Hoogduitsch, Middel-Nederduitsch brût, Hoogduitsch Braut. (Verdam).
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
bruid , broed , bruid.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
bruid , bruut , bruid.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
bruid  , broed , broette , bruid.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
bruid , brůd , vrouwelijk , bruid
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
bruid , broed , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , bruudjen , bruid
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
bruid , bruid , zelfstandig naamwoord de , in de zegswijze ze is de bruid op ’t hippie, ze staat op trouwen, ze is er als het ware nog een hippie = hupje of sprongetje van af. – As de bruid is in de skuit, benne de mooie praatjes uit, pas na de bruiloft komt de ware aard van de bruidegom aan de dag en is het uit met de vleierijtjes.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
bruid , broet , vrouwelijk , broete , bruutje , bruid; in het wit gekleed klein meisje bij huwelijken, processies, communiefeesten en dergelijke.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
bruid , brutj , bruid; verkleinvorm brutje, in het wit gekleed meisje in de processiestoet.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
bruid , broed , bruud, bruid , broeden , Ook bruud (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe), bruid (jongere vorm) = bruid De broed was in het wit (Eco), De broed hef een golden ooriezer op met nog een huudtien der op (Pdh), Wij hebt vandage de broed en breugeman op visite had (Koe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bruid , bruud , (Gunninks woordenlijst van 1908) bruid
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
bruid , bruud , bruid.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
bruid , brûid , bruid , Ut waar 'n schón brûid, brûdjes zén aalté schón én we móche óp de brûlleft komme. Het was 'n mooie bruid, bruidjes zijn altijd mooi en we mochten op de bruiloft komen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
bruid , bruid , bruud , zelfstandig naamwoord , de; bruid
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bruid , bruid , uitdrukking , Aste bruid is an de man, dan wil iederêên d’r an Zien trouwen, doet trouwen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
bruid , broéd , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , broéte , bruúdsje , bruid , VB: Bis te nao de broéd goën lore (aan de kerk) en, wat haw ze aon?
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
bruid , bruid , brèùjd , bruid
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
bruid , broed , (vrouwelijk) , broede , bruudje , 1. bruid 2. kleine meisjes die in de processie meeliepen , Det is ein sjoean broed. Doe bès mich ei bruudje!: je bent me d’r eentje! Ein sjoean broed vèltj ouch waal ins inne koestróntj: werd gezegd van een meisje van rijke komaf dat met een boerenjongen trouwde.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
bruid , brd , broed , zelfstandig naamwoord , broede , bruutje , bruid
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
bruid , broêd , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , broêde , bruûdje , bruid
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
bruid , brèùd , zelfstandig naamwoord , brödje , "bruid; Dialectenquête 1879: Wè vur 'n klêd haad de bruid oan? (ui als in fr. Meuse); Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - 'tis nòg vèr van laage, zi de brèùd, èn ze schruwde (Daamen, Handschrift Tilburgs (1916) zeispreuk; Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - ksal oe ók is diene, zo gaa ge de brèùd zèèt (Daamen, Handschrift Tilburgs (1916) - Ik zal jou ook eens (be)dienen ... (Doe het opgedragen werk zelf maar!); Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - dès en aander brèùd (Daamen, Handschrift Tilburgs (1916) - Dat is andere koek: dat is een veel beter plan dan het vorige .Daamen, Handschrift Tilburgs (1916): dès en aander brèùd - (over iets of iemand sprekend dat/die veel beter blijkt te zijn); bruid; Van Delft - - Als de beerput vol is, ""komt de boer ruimen"" en ""nimt dan de bruid mee"". (Nwe. Tilb. Courant; Van Vroeger Dagen afl. 110; 20-04-1929)"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
bruid , broe~d , broe~de , bruudje , bruid
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal