elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: coöperatie

coöperatie , kooperaasie , zelfstandig naamwoord , coöperatie. Tijdens het interbellum (de periode tussen de twee wereldoorlogen) richtte de plaatselijke Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging St. Joseph ten behoeve van haar leden een coöperatieve winkel op. De leden konden daar tegen concurrerende prijzen hun inkopen doen en delen in de eventuele winst. De winkel werd voornamelijk gedreven door de gezusters Cor en Liza Blankers. Meester Tooten voerde geruime tijd de boekhouding. In een later stadium deden er steeds meer niet-leden hun inkopen. Ook na de opheffing van de coöperatie werd de winkel in de volksmond nog lang de “Kooperaasie”genoemd. Zij was gevestigd in het pand Gelderstraat 28.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
coöperatie , coperatie , coöperatie.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
coöperatie , koperaosie , zelfstandig naamwoord , de; coöperatie
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
coöperatie , kôpperaasie , coöperatie
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
coöperatie , cópperâtie , coöperatie
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
Coöperatie , Coprasie , (vrouwelijk) , Coöperatie, tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw de coöperatieve winkel van de standorganisatie Katholieke Arbeidersbeweging, opgericht in maart 1917 in de Holstraat en geopend als Coöperatie de Werkman door de Katholieke Werkliedenvereniging St. Michaël. Vanaf 1920 werd deze inmiddels grote coöperatiewinkel gevestigd aan de Wijngaard
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
coöperatie , kepraasje , coöperatie (winkel)
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal