elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Cornelia

Cornelia , Knelske , Kornelia, of: Cornelia. Zie: Knels.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
Cornelia , Knelske , Cornelia; de mannennaam Westerkwartier eer Kneels dan Knels.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
Cornelia , Kneêl , samentrekking van Cornelia.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
Cornelia , Neeje , Neejeke , Cornelia.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
Cornelia , Kee , Cornelia.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
Cornelia , Kneel , eigennaam , Cornelia Inplaes van ‘tante Cor’ zeeje ze ’mui Kneel’, sommege zeeje ‘Kee’, terwijl d’r teege een jonge die Cornelis heetende ôk wel ‘Kneeles’ gezaaid wier In plaats van tante Cor zeiden ze ‘mui Kneel’, sommige zeiden ‘Kee’, terwijl er tegen een jongen die Cornelis heette ook wel ‘Kneeles’ gezegd werd
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
Cornelia , Lia , Neel , (Nee~l) , Neelke , Cornelia , Neel en Nel woeare ei begrip op de Thoearder bóntje aovendje. ‘Wae Neel en Nel, trèkke noe weer duchtig ane bel. Wae Neel en Nel, höbbe altied weer de lèste rel. Wae Neel en Nel, zeen twieë zwetsers ieëste klas. Al waat waor is of geloeage, kumtj in oze kraom van pas.’
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
Cornelia , Neêl , Neelke , Cornelia
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
Cornelia , Keej , eigennaam , Cornelia; GG ook: ons Keej - mijn vrouw; Stadsnieuws:  'Ak mar es wies wès Keej dervan zeej' (160108)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal