elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: daarheen

daarheen , doarhen , daarheen; Middel-Nederlandsch daerhen; Hoogduitsch dahin, Middel-Hoogduitsch dâ hin, Deensch derhen. (Verdam).
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
daarheen , daorhenne , bijwoord , daarheen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
daarheen , daerheen , daerheene , bijwoord , daarheen, die kant uit Je mot daerheen, gunne kant op Je moet daarheen, díe kant op Ook naer daerne, daerheene Zie ook gun-op
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
daarheen , dorhen , doorhen , daarheen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
daarheen , döör-en , (bijwoord) , daarheen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
daarheen , dôrhinne , daar naartoe, daarheen , Hèij go dôrhinne. Hij gaat daar naartoe.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
daarheen , daohaêr , daohaer , daarheen ook dao(je)roppes, daoderoppes, dao-opaan, gunjeroppes
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
daarheen , daohaer , bijwoord , daarheen, slordig
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
daarheen , daohin , daarheen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal