elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: daarnevens

daarnevens , daonaeve , daarnaast.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
daarnevens , daornéffe , dôrnéffe , daarnaast, ernaast , Gôd'de gi nô de slachter, vat daornéffe bè de gruuntenboer wa peeje vur de petôzzie. Ga je naar de slager, neem ernaast bij de groenteboer wat wortelen voor de stamppot.
Wit'te dieje smèd woone én dôrnéffe daor kun'de die brankaar gôn haole. Weet je die smid wonen en daarnaast daar kun je die brancard gaan halen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
daarnevens , daorneffens , voornaamwoordelijk bijwoord , daarmee in verhouding, daarnaar gemeten
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
daarnevens , daonëve , bijwoord , daarnaast , daonëve VB: Dao woent me zuster en daonëve me broor.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
daarnevens , [daarnaast] , daonaeve , daarnaast
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
daarnevens , daonaeve , daarnaast
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
daarnevens , dòrnèève , bijwoord , daarnaast; Interview Hermans - 1978 - “Op Broekhooven êen …Toen wij en jaor òf twaalef waare stond die kèrk er nòg nie want dè was irst en hil grôote waaj èn dòrnèève hadde boer de Brouwer woone… en toen is daor en kèrk gezèt èn is dè ammel veraanderd”. (transcriptie Hans Hessels, 2013)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
daarnevens , daonaeve , daarnaast
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal