elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: deuntjes doen

deuntjes doen , deunerkes doôn , een uitdrukking die werd toegevoegd aan een onbepaalde wijs bij een kromme manier van praten die door sommige volwassenen tegen kinderen werd gebezigd, waarschijnlijk om een handeling of activiteit aan duiden: noe gaon we slaope deunerkes doôn – nu gaan we slapen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal