elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: dinsdags

dinsdags , dingeses , dinneses , bijvoeglijk naamwoord en bijwoord , Dinsdags. Vgl. maandes, woeneses, donderdes, vraaides, zateres, zundes.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
dinsdags , dingseldaengs , dinzes , dinsdags.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
dinsdags , dingsdags , dingsdes , Ook dingsdes (Zuidwest-Drenthe, noord) = dinsdags Dingsdags gao’k altied naor de markt (Coe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
dinsdags , dinses , dinsdags
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
dinsdags , deensdags , bijwoord , dinsdags, op dinsdag
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
dinsdags , sjtiënsdes , dinsdags , sjtiënsdes VB: Sjmaondes, sjtiënsdes, goonstes, sjtonderdes, vriédes, saoterdes, soondes.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
dinsdags , dinzes , dinsdes , dinsdags
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
dinsdags , dinzes , dinsdags (N.O-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
dinsdags , [dinsdags] , stinsdigs , dinsdags
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
dinsdags , stinsdes , dinsdags (de d is veranderd in een t als gevolg van assimilatie met het voorvoegsel ’(de)s’ dat vroeger voor dit woord stond: ‘des tinsdes’)
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
dinsdags , deênzes , dieënzes , bijwoord , eerste vorm Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern), Nederweerts, Ospels; tweede vorm Weerts (stadweerts); dinsdags
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal