elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: doorhalen

doorhalen , doorhalen , (zwak werkwoord) , Daarnaast deurhalen. Zie de wdbb. ‒ Bij de kaasmakerij hetzelfde als klienen: zie aldaar. ‒ Vgl. doorhaalder.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
doorhalen , dörhaole , Iemes d’r dörhaole Iemand voor de gek houden.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
doorhalen , deurhale , werkwoord , Ook: 1. Gestremde melk fijn maken met de ‘deurhaalder’. 2. Wasgoed spoelen (in een ‘deurhaalderskom’) (verouderd) Zegswijze ientje d’r deurhale, iemand beetnemen, voor de gek houden.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
doorhalen , doorhaole , haolde door, haet of is doorgehaolt , kwaadspreken. Ze höbben em vies derdoorgehaolt: ze hebben behoorlijk over hem geroddeld.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
doorhalen , deurhalen , sterk, zwak werkwoord, overgankelijk , 1. doorhalen, doorstrepen Hej alles weer deurhaald? Het was toch goud! (Bov) 2. door iets halen Draod insteken, dan terug naor de veurige steek, daor weer deurhalen enz. (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
doorhalen , deurhaolen , hij wier d’r flink deurgehaold, hij werd goed voor de gek gehouden.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
doorhalen , deurhaelen , werkwoord , doorhalen, doorkrassen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
doorhalen , deurhaole , werkwoord , haol deur, haolde deur, deurgehaold , doorhalen, hard werken
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
doorhalen , d’r durhoale , voor de gek houden
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
doorhalen , [door een opening halen; schrappen] , deuralen , (werkwoord) , doorhalen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
doorhalen , doorhaoje , werkwoord , hèltj doôr, heel doôr, doorgehaoje , van Oud op Nieuw vieren
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal