elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: dorsmachine

dorsmachine , dörsmesien , dörschemesien , Ook dörschemesien (Zuidoost-Drents veengebied) = dorsmachine Wie kriegt de dörmesiene, maak de dele even leeg (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
dorsmachine , dörsmesiene , dorsmachine.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
dorsmachine , döskmesiene , dösmesiene, duskmesiene , zelfstandig naamwoord , de; dorsmachine
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
dorsmachine , [dorsmachine] , dosmesjien , dorsmesjien , (onzijdig) , dorsmachine, zie ook doskas, deeskas
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
dorsmachine , dosmesjn , dosmesjien , zelfstandig naamwoord , dosmesjiener , dosmesjienke , dorsmachine, rechtdorser (waarin de schoven in de lengte worden ingevoerd)
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal