elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: eveneens

eveneens , eveleens , Evenëens.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
eveneens , eveliens , (bijwoord) , eveneens, gelijk, die twee zusters gaan eveliens gekleed, eveliens werk, het gaat daar nog eveliens toe als vroeger, het is slechts eene verminking van eveneens.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
eveneens , eveleens , eveliens , Gelijk. ‒ Zie eveleens I en vgl. alleens. || Die huizen bennen net eveliens. We hebben eveliense hoeden op.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
eveneens , eveleens , eveliens , (bijwoord) , Eveneens. || ’t Gaat er nog net eveliens toe as vroeger. ‒ Ook om het even. || ’t Is mijn eveliens, of-i meegaat of niet. ‒ In de vorige eeuw komt EVELIENS te Wormerveer ook als geslachtsnaam voor. ‒ Het woord is ook elders in N.-Holl. gebruikelijk (BOUMAN 26) en komt ook voor bij de 17de-eeuwse Amsterdammers; vgl. NAUTA, Aant. op Bredero, bl. 21. ‒ Vgl. eveleens.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
eveneens  , aevenens , eveneens.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
eveneens , eveliens , eliéns , bijwoord , Verouderd voor eveneens. Vgl. netteliens = (net) eveneens, net zo.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
eveneens , aeveliërs , 1. na een poosje, binnenkort 2. intussen zie ook gaonjdjewaeg, innegank, in pesank, inserkes, óngertösse
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
eveneens , aeveleîn , aevelèns , bijwoord , (Nederweerts) om ‘t even, onverschillig
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
eveneens , aevenens , eveneens
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal