elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Gulpen

gulpen , gölpe , gölpde, haet gegölp , gulpen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
gulpen , guien , geuien , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidwest-Drenthe). Ook geuien = gulpen, stromen Het blood geuide der uut (Die), Het geuit hum uut de mond (Dwi), Het geuide uut de locht (Pes), zie ook gulpen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
gulpen , gölpen , gelpemn, gulpen , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidwest-Drenthe, noord) = 1. snijden van het vrouwelijk varken Deur gölpen wörden de varkens niet jachtig en gruiden ze beter (Wsv) 2. gieren (Zuidwest-Drenthe, noord) Heur dat zwien is gölpen (Smi); gelpen (Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook gulpen (Zuidwest-Drenthe, zuid) = steriliseren van jonge vrouwelijke varkens Hij hef een paar varkens laoten gelpen (Hgv), Bij gulpen gruiden de varkens beter (Wsv), zie ook gelden II
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
gulpen , gulpen , gölpen , zwak werkwoord, onovergankelijk , Ook gölpen (Zuidwest-Drenthe) = gutsend stromen, klotsen De dakgeute is kapot, het gulpt er aover (Mep), Het gulpde hum oet de hals gezegd bij braken (Sle), Het had zo regend, het wotter gulpte bie de straode langes (Erf), Ik har mai zo sneden, het bloud gulpde der oet (Eev), Het gulpt de locht uut regent hard (Nam)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
gulpen , gulpen , werkwoord , gulpen, gutsen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
Gulpen , Gulpe , Gulpen; geis se nao/kum(p)s se van Gulpe? – je gulp staat open!
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal