elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: heksen

heksen , heksen , in: ik ken nijt heksen! = ik doe wat ik kan, maar gij moet het onmogelijke niet van mij vergen, zegt (bv.) de dienstmeid; wie kennen nijt heksen en blouvarven tegeliek, zeggen onze huismoeders, en zooveel als: ’t eene moet naar het andere wachten, wij kunnen niet alles tegelijk doen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
heksen , hėkse , hėksde, haet gehėks , heksen; zich haasten.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
heksen , heksen , zwak werkwoord, onovergankelijk , 1. heksen, toveren Wat denk ij, dat ik heksen kan? (Oos), Kalm an, ik kan niet heksen! (Zdw), ...heksen en blauwvaarven tegeliek ik kan niet zo snel iets of alles tegelijk doen (Vtm) 2. zich inspannen om iets snel te doen (Zuidoost-Drents zandgebied) Ik mus der tegen heksen (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
heksen , heksen , opschieten. ik kan nie heksen, ik kan het niet zo snel.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
heksen , hékse , toveren , Hét mér geduld ik kan nie hékse én anders begien'der zéllef mér ôn. Heb maar geduld ik kan niet toveren en anders begint er zelf maar aan.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
heksen , hekse , opschieten
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
heksen , hekse , hekstj, heksdje, gehekstj , 1. het onmogelijke doen 2. zich ~ = zich haasten , Man, ich kan neet hekse.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
heksen , hekse , werkwoord , heksjtj, heksjdje, geheksjd , zich opjagen, heel snel werken, toveren; ich kan neet hekse – antwoord op een (onredelijke
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
heksen , hekse , werkwoord , heksj, hekszje, geheksj , vlug iets doen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal