elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Heytser

Heytser , Heytser , 1. inwoner van Heythuysen 2. Heythuysens, van Heythuysen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal