elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hinderen

hinderen , heenderen , zwak werkwoord , hinderen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
hinderen , heendrn , werkwoord, zwak , hinderen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
hinderen , hinjere , hinjerde, haet of is gehinjert , hinderen, last hebben van.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
hinderen , hindern , zwak werkwoord, overgankelijk, ook onpersoonlijk , hinderen, lastig zijn, kwaad kunnen ’t Hindert mij aj aal achter mij staot (Sle), Dat peerd hef in het draod zeten maor het hindert hum niks (Bor), Dat mag hum niet hindern dat hij ’t beter kan as ik dat geeft niets (Bov), Dat beetie waark zal hum niet hindern (Die), Een wat harde haand veur die jonge zul hum niet hindern (Hgv), Al wil hij ook ien zien eigen bord schijten ’t zal mij wat hindern! het kan mij niet schelen (Ruw), Dat hindert hom niks dat kan hij best even doen, daar wordt hij niet minder van (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
hinderen , inderen , hinderen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
hinderen , inderen , (werkwoord) , inderen, e-inderd , hinderen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
hinderen , hinjere , hinjertj, hinjerdje, gehinjerdj , 1. hinderen 2. beletten, belemmeren
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
hinderen , hinjere , werkwoord , hinjertj, hinjerdje, gehinjerdj , hindere
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
hinderen , hiendere , werkwoord (zwak) , hiendere - hienderde - gehienderd , hinderen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal