elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Hollands

Hollands , Hollands , voor: Nederlandsch: de Hollandse toal – de Nederlandsche? taal, de Hollandse schoul = school waar geen vreemde taal wordt onderwezen; Franse schoul = waar ook Fransch wordt geleerd.
ollands, Trip! Deze, in de Veenkoloniën spreekwoordelijk geworden uitdrukking zou aldus ontstaan zijn: Mr. A. Trip, tot 18.. Kantonrechter te Zuidbroek, maakte op de landbouwvergaderingen bij voorkeur gebruik van Latijnsche woorden, wat weinig in den smaak der leden viel, weshalve hij wel eens door den voorzitter in de rede werd gevallen door hem op zijn Veendammers toe te roepen: ollands, Trip! zooveel als eene vermaning om zich in goed Nederlandsch uit te drukken. (Dit herinnert ons aan het voorstel van den heer J.H. Romeling, in eene vergadering der Provinciale Staten van Groningen (1849), om bij de beraadslagingen en het opmaken der verslagen zich uitsluitend van de Nederlandsche taal te bedienen.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
Hollands , Hollands , bijvoeglijk naamwoord , Hollands, betrekking hebbend op het westelijk deel van Nederland Hollandse moezen aardappelras (Odo), (zelfst.) Hij prat Hollands zowel Nederlands als de taal van de Hollandse kustprovincies (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
Hollands , Hollaans , zelfstandig naamwoord , et 1. het Nederlands 2. de streektaal van Noord- en Zuid-Holland
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
Hollands , Huilands , bijvoeglijk naamwoord , Huilandse , Nederlands met een zwaar Limburgs accent
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
Hollands , Huîlands , zelfstandig naamwoord, onzijdig , 't -, Nederlands (taal)
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal