elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hompelen

hompelen , hômpele , hinken.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
hompelen , höömpelen , kreupel lopen (hompelen)
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
hompelen , hoempe , hoempele , hortend lopen (met houten been).
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
hompelen , hómpele , humpe , hómpelde, haet of is gehómpelt , mank lopen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
hompelen , hâmpele , steuntele.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
hompelen , hompeln , zwak werkwoord, onovergankelijk , 1. gebrekkig lopen Hej hum zien hompeln hij kun de bienen wel broken hebben (Klv), Wat zul den eend mekeren hie hompelt zo (Gas) 2. springen met een knoop of schijf bij het molenspel (Zuidoost-Drents zandgebied) Aj hompelden bij het malmeulen dan kuj niet meer over de strepen (Sle), Hompeln of springen meugden ij, aj nog drei knopen hadden (Oos), Ik heb een meul non kan ik hompeln (Sti)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
hompelen , ompelen , (Gunninks woordenlijst van 1908) (niet Kampen) kreupel gaan, strompelen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
hompelen , hompelen , werkwoord , raar lopen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
hompelen , hoempere , hoempe , mank lopen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
hompelen , hampelen , strompelen (O.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
hompelen , hompere , werkwoord , kreupel lopen (Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
hompelen , [prutsen] , hampele , hampeltj, hampeldje, gehampeldj , hampelen, onhandig werken, prutsen , Waat stuis se dao te hampele?
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
hompelen , hómpele , hómpeltj, hómpeldje, gehómpeldj , hompelen, strompelen, zie ook strómpele , Hae hómpeldje de ganse waeg.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
hompelen , hómpele , werkwoord , hómpeltj, hómpeldje, gehómpeldj , met één been trekken, mank lopen (Duits: humpeln)
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
hompelen , hômpele , werkwoord , (Nederweerts, Ospels) hinken, strompelen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
hompelen , hoempele , werkwoord (zwak) , hompelen; WNT - Gebrekkig, moeilijk, en wel stooterig, met schokken, kleine sprongen of zetten gaan of zich voortbewegen. Mieke Stok, die op d'r twee krukskes zoo gaa ze kos naor et ven hoempelde... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; feuilleton ‘Bad Baozel’, 8 afl. in NTC 31-12-1938 – 18-2-1939); ...bij 't loopen hoempelde scheeve Jaonus op en neer, op en neer, om de eenvoudige rejen dè z'n een been 'n paor duimkes te lang waar, of z'n aander te kort, of allebaai... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’Oome Teun op collecte’; feuilleton in 3 afl. in de NTC 12-8-1939 –26-8-1939); Hij begos al aorig te hoempelen, al kos et nog nie worre vergeleken mee 't gehoempel van den scheeve Jaonus. (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’Oome Teun op collecte’; feuilleton in 3 afl. in de NTC 12-8-1939 –26-8-1939)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
hompelen , hómpele , hómpelde – gehómpeld , hompelen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal