elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: katsen

katsen , katsen , onbepaald werkwoord , (Midden-Drenthe) = spelletje waarbij je moest proberen over een gebied tussen twee evenwijdige lijnen heen tekomen. Tussen de lijnen stonden jongens, die moesten proberen de overstekenden te pakken; werden die gevangen, dan werd er zolang aan hun haar getrokken tot ze zich overgaven
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
katsen , ketse , werkwoord , ketsjtj, ketsjdje, geketsjdj , 1. achter de jongens (meisjes) aangaan 2. op sjouw zijn zie ook jatse, sjoeƫje, waje
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal