elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kindsheidsoptocht

kindsheidsoptocht , kindsheidoptocht , optochten die tot in de jaren vijftig werden georganiseerd om aan het genootschap van de Kindsheid meer bekendheid te geven. In deze optochten liepen kinderen mee als te bekeren Afrikaantjes, Chineesjes of indiaantjes, maar ook als missionaris en missiezuster, missiebisschop, paus en de Heilige Familie. De optochten werden in samenwerking met de kerkelijke autoriteiten georganiseerd door het onderwijzend personeel van de lagere school en door de zusters van Klein Bethlehem.
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal