elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: knuffelen

knuffelen , knoffelen , (zwak werkwoord) , drukken.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
knuffelen , knüffelen , (zwak werkwoord) , drukken.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
knuffelen , knōffêln , drukken, ruw betasten, al stootend bevoelen, licht duwen; doe mōst mie nijt zoo knōffeln; Sequa het mie oarig knōffeld; ik kon dat geknōffel nijt langer oetstoan. Noord-Brabant knuffelen; Zuid-Limburg knoevele = betasten, wrijven, enz., Oostfriesch knuffen, knuffeln, knüffeln; Holsteinsch karnüffeln, Westfaalsch knüffeln = met gebalde vuist slaan; Oud-Hoogduitsch knuffen, Hoogduitsch knüffeln = drukken, kneuzen; Zweedsch knuffe, Oud-Noorsch kneve = knuist, vuist. (v. Dale: knuffelen, ruw schudden, ruw drukken, rukken.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
knuffelen , knoevele , knuffelen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
knuffelen , knoefele , knoevele , knuffelen; knoevele [Box]
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
knuffelen , knoffele , werkwoord , 1. Variant van knuffelen. 2. Verkleumd raken.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
knuffelen , knoevele , knoevelde, haet of is geknoevelt , knuffelen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
knuffelen , knoêvele , knuffelen; hárd ápakke.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
knuffelen , knoffeln , knuffeln, knöffeln, gnoffeln , zwak werkwoord, (on)overgankelijk , Ook knuffeln (Zuid-Drenthe, Noord-Drenthe), knöffeln (Zuidoost-Drents zandgebied), gnoffeln (wb) = 1. knuffelen Mien oom knoffelde joe altied mit de baord (Bov), Kom mor even bai mai, dan zal ik je is knoffeln (Eev) 2. hardhandig aanpakken (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe, wb) Mos oppassen das die bloumen nait knoffels (Eel) 3. stuntelen, slordig werken (Midden-Drenthe, Veenkoloniën, Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid) Ze kan er niet veul van, ze dut niks as knoffeln (Dro) 4. breien met vier korte breipennen (Zuidoost-Drents veengebied, Veenkoloniën) *Jonge vrouwlu en eerappels meut knoffeld worden (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
knuffelen , knuffeln , zwak werkwoord, overgankelijk , knuffelen As ik kleine laompies zie, dan mu’k ze even aaien, as ik het klaor kriege even knuffeln (ov), Knuffeln is veur oes een modern woord gezegd in 1983 (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
knuffelen , knoffelen , (Gunninks woordenlijst van 1908) (niet Kampen) frommelen, door elkaar schudden
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
knuffelen , knuffeln , knuffelen.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
knuffelen , knoffelen , knuffelen , werkwoord , 1. zich op een ongelukkige, gebrekkige manier voortbewegen 2. op ongelukkige wijze vallen of laten vallen 3. aanhoudend op ongelukkige wijze iets uitvoeren en veelal daarbij beschadigen, kneuzen, vernielen, laten vallen 4. iemand hardhandig aanpakken, te pakken nemen en daarbij flink pijn doen of zelfs enig letsel toebrengen, zoals een ontwrichting, verrekking, kneuzing 5. liefkozend knuffelen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
knuffelen , knoévele , werkwoord , knoévelde, geknoéveld , knuffelen
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
knuffelen , knoefelen , 1. slecht werk verrichten; 2. knuffelen.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
knuffelen , knoefele , werkwoord , strelen (Land van Cuijk) ; knoefele; hard werken (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
knuffelen , knoevele , knoeveltj, knoeveldje, geknoeveldj , knuffelen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
knuffelen , knoevele , werkwoord , knoeveltj, knoeveldje, geknoeveldj , zie kernoefele
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
knuffelen , knoefele , werkwoord , knuffelen, hardhandig, werken, hard; knoêvele (Nederweerts, Ospels) knuffelen, hardhandig
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
knuffelen , knoe~vele , knuffelen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal