elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kom

kom , koem , Plaats, waar ’t leêr bereidt wordt, met haar werkloots, runkuipen, kalkputten, enz., anders looierij.
Bron: Buser, T.H. (1856-1861), ‘Geldersch Taaleigen’, in: De Nederlandsche Taal 1856, 1: 13-17, 163-188; 1857, 2: 194-217; 1858, 3: 271-278; 1859, 4: 186-197; 1861, 6: 61-68.
kom , komme , (vrouwelijk) , kümmeken , kom.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
kom , kōm , zie: bōksêm.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
kom , koeme , (Oldampt, Westerwolde) = koem (Westerkwartier, Fivelgoo) = kōm. Zie: spoulkōm.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
kom , kom , (kòm) , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Verkl. kompie. Zie de wdbb. || Vijf kompies en een koppie, Hs (O.-Zaandam, a° 1670), prov. archief. – Vgl. de samenst. doorhaalderskom, vuisterkom.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
kom , kom , zie boksem *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
kom  , kômp , kump , kumpke , kom.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
kom , komme , [komǝ] , vrouwelijk , kommen , kummechien , kom, kopje
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
kom , koeme , Houten bak van de looiers, in de aarde gemaakt, om de huiden in te zetten.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
kom , komme , Koker van hout of steen, onder den grond doorloopende, en tot een waterleiding dienende.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
kom , kommetje , de kommetjes weerom geven, de vriendschap opzeggen (1914).
Bron: Beets, A. (1954), ‘Leidse woorden en uitdrukkingen’, in: Bicker Caarten, A. (red.), Leids Volksleven, Leiden: Sijthoff
kom , komme , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , komm , kumken , kom, kop
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
kom , kumke , v , kumkes , kommetje, kopje; kumkes kopjes De kumkes afwâsse De kopjes afwassen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
kom , kómp , mannelijk , kump , kumpke , kom; bak van een kruiwagen, kar e.d.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kom , koom , centrum van het dorp.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
kom , komme , kommen , kummegien , kom, kop.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
kom , komme , kom.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
kom , kom , komme , de , (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe). Ook komme (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied) = kom De komme völt van het kammenet en lag an groezels op de grond (Ruw), Wij drinkt koffie uut de kommegies (Pes), Hij woont in de komme van het dörp (Die), De arm is mij oet de kom schötten (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kom , kom , kop, beker. verkl. kumke.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
kom , koeme , komme , (Kamperveen) duiker (buis onder een dam) van hout
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
kom , komme , koeme , 1. kom; 2. schouderkom; 3. Gunninks woordenlijst van 1908: kopje; 4. Gunninks woordenlijst van 1908: duiker (van hout). Ook: koeme
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
kom , komme , kom, drinkbak.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
kom , kóm , kop , Un kóm koffie die git'ter liechelek bè, wé'jôt 't kömt toch nie óp 'n kumke ôn. Een kop koffie die gaat er makkelijk bij, welja het komt toch niet op een kopje aan.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
kom , koeme , koem, komme, kom , zelfstandig naamwoord , de; 1. kom, ook als kop gebruikt 2. gewrichtsholte 3. laagte in het terrein, in lager deel gelegen vijver e.d. 4. elk der twee openingen in een makelaar van een klokkenstoel waarin de schommelbalke steekt 5. dorpskom 6. in Ze het wel kom veur ze heeft grote borsten
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kom , kommechie , zelfstandig naamwoord , kommechies , kopje, kommetje Mojje een kommechie poeier? Moet je een kopje chocolademelk?
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
kom , koomp , zelfstandig naamwoord mannelijk , keump , keumpke , kom , VB: 'r Hèt zich 'nne gaanse koomp hûidvlèis debênne gehoûwe, dat pénske.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
kom , kommeke , kommetje, kopje.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
kom , komme , (zelfstandig naamwoord) , kummegien , kom.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
kom , kommeke , kumke, keumke , zelfstandig naamwoord , kopje (koffie, thee) (West-Brabant) ; kumke; kopje (koffie, thee) zonder oor (Den Bosch en Meierij; Land van Cuijk; Tilburg en Midden-Brabant) ; keumke; kopje koffie (zonder oor) (Helmond en Peelland
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
kom , kómp , (vrouwelijk) , kump , kumke , kom , Doe moogs dalik de kómp oetlekke. Slaagroum kloppe inne kómp.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
kom , kómp , zelfstandig naamwoord , kump , kumpke , kom (Middelnederlands: kump)
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
kom , kóm , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , kómme , kumke , kom, kopje (zonder oor), zwaaikom in kanaal
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
kom , kômp , koomp , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , eerste vorm Nederweerts; zwaaikom in kanaal; tweede vorm Weerts (stadweerts); bassin
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
kom , kom , zelfstandig naamwoord , kumke, kummeke , "kom; sauskummeke; WBD III.3.1:317 'kom' of 'dorpskom' = dorpskom, centrum v.h. dorp; WBD III.2.1:186 kom, ook 'komke', kopje of tas; kumke; verkleinde vorm; 1. kommetje; - dim, van 'kóm', met vocaalkrimping; Dirk Boutkan (1996) - (29) kwalitatieve mutatie: kom - kumk; (51) kumke/ kummeke; Mar mijnheer, vat toch nog 'n köpke koffie, 't zijn zoo'n kleine kumkes, 't is de moeite nie werd. (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’Boere-Profeet’; feuilleton in 5 afl. in de NTC 1-7-1939 –29-7-1939); Cees Robben – M’n kumke wiegelt zôô detter de koffie uit-kwaanselt... (19660826); Cees Robben – ...’n kumke koffie, Kupke? (19860131); WBD III.2.1:186 'kommetje' = kopje; C. Verhoeven, Herinneringen aan mijn moedertaal (1978) - KUMKE o - kommetje, vooral: koffie- of theekopje zonder oor. Bosch kumke - kop of kom zonder oor. 2. plant; WBD III.4.3:426 ""kommetjes' = waternavel (Hydrocotyle vulgaris); De gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris) is een moerasplant die behoort tot de klimopfamilie (Araliaceae)."
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
kom , kóm , kómme , kumke , kom (serviesgoed)
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal