elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kornoelje

kornoelje  , kernoelje , kornoelje.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
kornoelje , kónkernöl , vrouwelijk , kónkernölle , kónkernölke , vrucht van de kornoelje (Cornus); schimpwoord voor oude vrouw: au kónkernöl.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kornoelje , kornoelie , kornolie, kornoelje, kornoeje , de , (Zuidoost-Drents zandgebied, Noord-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, noord). Ook kornolie (Zuidoost-Drents veengebied), kornoelje (Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe), kornoeje (Midden-Drenthe) = kornoelje, Cornus Ie hebt greune en rooie kornoelie (Die), De Zweedse kornoelie gruit allèn nog in de strubben in Zeyen (Oos)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kornoelje , kornoelie , kornoelje , zelfstandig naamwoord , de; kornoelje
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kornoelje , konkernool , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , konkernoole , - , kornoelje , VB: 'n konkernool ês 'nne sjtroék mêt sjoen, roej, laankwérpige vröchte die hil lekker sjmäoke.; feeks konkernool
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
kornoelje , kónkernelkes , kónkernulkes , kornoelje (Cornus)
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal