elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: korset

korset , kêrset , kesjet , korset, keurslijf. Zie ook: reilief.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
korset , korsjet , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Korset. || Dat korsjet is te wijd. Twee corsietten, Hs. invent. (a° 1796), Zaanl. Oudhk. – Evenzo elders in Holl.; vgl. BERKHEY, Nat. Hist. 3, 989 (corchet), 1008 (corchetten).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
korset  , kerset , corset.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
korset , kursjet , o , korset.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
korset , kerset , corset, kersjet, keset, kesjet , het , kersetten , Ook corset, kersjet (Kop van Drenthe, Veenkoloniën, Zuidwest-Drenthe), ook uitgesproken als keset of kesjet (Veenkoloniën, Zuidwest-Drenthe) = korset Zij klaagde al lange tied aover de rogge en nou ze een kerset hef, schient het bèter te wèzen (Ruw), Het kersjet zat mar mai aordig stief (Nor)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
korset , kursjet , korset.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
korset , keset , kesjet , corset
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
korset , kesjet , kosjet, keset, korselet , zelfstandig naamwoord , et; corset, rijglijf
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
korset , corsjet , curset , zelfstandig naamwoord , corsjette, cursette , corsjetjie, cursetjie , corset Ze haddun corsjet azzen harnas, d’r man mos voet-op-gat houwe om de feetels an te kenne trekke Zij had een corset als een harnas, haar man moest zijn voet op haar achterste zetten om de rijgveters te kunnen aantrekken Ook curset
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
korset , kersêt , zelfstandig naamwoord onzijdig , kersêtte , kersêtsje , korset , Zw: Dè laach nog neet es 'r 'n koo mêt e kersêt aon zuút.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
korset , korsjet , kerset , keurslijf, korset
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
korset , kesjèt , korset.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
korset , kusjet , korset, rijglijf waarmee dames hun corpulentie toch nog een ooglijke vorm konden geven , as die gin kusjet aon éét, kan ze nie dur de deur = als zij geen korset draagt, kan ze niet meer door de deur-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
korset , cursjèt , corselet
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
korset , kesjet ,  kresset , korset.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
korset , kersjèt , (onzijdig) , kersjètte , kersjètje , keurslijf, corset , Vreuger zoeate de vrouluuj ingesnäördj in ei kersjèt.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
korset , kersjèt , zelfstandig naamwoord , kersjètte , kersjètje , korset
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
korset , kersjèt , zelfstandig naamwoord, onzijdig , kersjètte , kersjètje , korset
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
korset , kesjèt , zelfstandig naamwoord , korset; ook wel: kersjèt; Kees en Bart (ca. 1925; in Tilburgsche Post) – 'kesjèt'; De Wijs – (moeder tegen haar dochter: )’t motte teugeswoordig ammaol steppinnen zèn, mar wij waren vruuger blij mee ’n kesjet mee blènen (17-08-1964); Cees Robben – ’n Kesjet meej blèène.. (19640911); H. van Rijen (1988): 'kesjèt'; Ons moeder zi vruuger aaltij: ‘Assik dè ding ötlaot, krèèg ikket allejizzus in menne rug’, ze bedoelde der kesjet. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007); WNT KORSET. De bij Boekenoogen (corsietten) aangetroffen, thans niet meer als beschaafd geldende vorm korsjet (corchet) moet wellicht aan hypercorrecte, z.g. fransche, uitspraak worden toegeschreven. Bont k?(r)s'ät, zelfstandig naamwoord o. 'korsjet' - korset
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
korset , kerset , korset
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal