elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lammeren

lammeren , lamer , laomer , lammeren, Gron. lammer. (HD. vorm.) Oostfr. lammer, lamer.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
lammeren , laomen , lammen , werkwoord , lammeren
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
lammeren , [betalen] , lammere , betalen
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
lammeren , lame , laamtj, laamdje, gelaamdj , lammeren, jongen werpen , ’t Sjaop geit lame.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
lammeren , lame , werkwoord , laamtj, laamdje, gelaamdj , lammeren
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
lammeren , lammere , lamme , zwak werkwoord , lamme - lamde - gelamd , Henk van Rijen - betalen; Gent Wdb (Lievevrouw-Coopman): Lammeren - betalen; lam III (Fr. agnet) = goudmunt van zuiver gehalte (1346); Antw. LAMMEN, hetz. als LAMMEREN - lammeren werpen; WNT LAMMEREN - werpen; zie lamme; lamme; WBD (Hasselt) lammeren ter wereld brengen; A.P. de Bont – lam?(n) zw.ww. intr. en tr. - lammeren werpen; zie lammere
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal