elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: nadat

nadat  , naodet , nadat
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
nadat , naodat , voegwoord , (wordt niet alg. als dialect ervaren) = nadat Naodat ze hum de waorheid ies zegd hebt, is e aordig beter te gebruken (Wes)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
nadat , naodè , nadat.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
nadat , nô’dét , nadat , We zén paas gôn fietse nô'dét wiir umsloeg, meej zónne wénd hoe'vet nie. We zijn pas gaan fietsen nadat het weer veranderde, met zo'n wind hoeft het niet.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
nadat , naodat , nao , voegwoord , nadat
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
nadat , nô dè , nadat
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
nadat , naodät , (voegwoord) , nadat.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
nadat , nòddè , nadat
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
nadat , naodet , nadat
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
nadat , naodes se , nadat je ook naodes doe
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
nadat , naodet , nadat
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
nadat , nòdè , voegwoord , nadat; Kees en Bart: 'naodè'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
nadat , naodát , nadat
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal