elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: nieuwerwets

nieuwerwets , nieuwerwets , nuwerwis , (bijvoeglijk naamwoord en bijwoord) , Gewoonlijk in de vorm nuwerwis. Zie de wdbb. || Een nuwerwisse kachel. – Zo ook elders in Holl.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
nieuwerwets  , niejerwets , modern.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
nieuwerwets , néêjverwétst , nieuwerwets.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
nieuwerwets , nuwerwis , bijvoeglijk naamwoord en bijwoord , Nieuwerwets. Zegswijze nuwerwis prate, deftig, stads praten.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
nieuwerwets , nuuerwëts , nuuerwëtser, nuuerwëtste , nieuwerwets.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
nieuwerwets , neierwets , neierwetsig, neiwets , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , Ook neierwetsig (Zuidwest-Drenthe, zuid), neiwets (Zuidwest-Drenthe, zuid) = modern Oze buurvrouw hef vaak neierwets good an (Bei), (zelfst.) Ik mot van dat neierwetse, ...van dei neierwetse fratsen niks hebben (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
nieuwerwets , ni’jerwets , bijvoeglijk naamwoord , nieuwerwets
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
nieuwerwets , nieuwferwes , nieuwferwest , bijvoeglijk naamwoord , nieuwerwets, nieuwmodisch Hier houwe ze nie zôô van al die nieuwferwesse dinge Hier zijn ze niet zo gesteld op al die nieuwerwetse dingen Ook nieuwferwest
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
nieuwerwets , noûwerwêts , bijvoeglijk naamwoord , nieuwerwets , VB: noûwerwêtse muübele, zich noûwerwêts klejje.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
nieuwerwets , nuuwverwetst , nieuwerwets
Bron: Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (Ed.) (2007), M’n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve. Almere/Enschede: Van de Berg.
nieuwerwets , noewerwèts , nieuwerwets, modern , Aojerwèts en noewerwèts.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
nieuwerwets , noewerwèts , bijvoeglijk naamwoord , noewerwètse , nieuwerwets, modern
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal