elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: node

node , nooi , noode, ongaarne, met verdriet.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
node , nooi , (zelfstandig naamwoord) , Tegenzin, afkeer. Alleen in de uitdr. ik heb er de nooi van, ik heb er geen zin in, ik wil niet. – Evenzo elders in N.-Holl. (Hs. Kool). – Vgl. Oost-Fri. ’t was hum nöi, het was hem onaangenaam, wen dî ’t nöi is, den lât ’t (KOOLMAN 2, 657, waar nöje, nöi gelijkgesteld wordt met Ndd. node, nöde, nöe; Ned. node). KIL. vermeldt “noye, j. noode, invitus, difficilis” en “noyen, officere, obesse”. Vgl. echter Fra. ennuy, en Mnl. vernoy, leed, tegenzin.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
node , noi , nojjer, noist , node, liever niet, ’t minst graag; met tegenzin noi doên. met tegenzin doen; niet graag noi hebbe niet graag hebben.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
node , noo , niet graag, node.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
node , nooj , bijwoord , node, ongaarne. Gèère of nooj. Graag of niet.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
node , noëj , ni gaer.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
node , nóói , node, met tegenzin.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
node , nôj , node , nôj (mnl. 'node': o.a. met tegenzin) VB: Ich môs goën zegke dat de maan sjléch wäor meh dat doeg ich nôj.; tegenzin (met tegenzin) nôj VB: Es ich get nôj doon daan ês 't waol mêt 'n kollektebös langs de dëure te goen.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
node , nooi , node, met tegenzin
Bron: Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (Ed.) (2007), M’n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve. Almere/Enschede: Van de Berg.
node , nooj , niet graag, node , Dè disse nooj. Dat deed zij niet graag. Zij was gedwongen het te doen.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
node , nooi , noi, nwooi , bijwoord , niet graag (Den Bosch en Meierij; Eindhoven en Kempenland; Tilburg en Midden-Brabant); noi; niet graag (Helmond en Peelland; Land van Cuijk); nwooi; niet graag (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
node , noeaj , node, niet graag, met tegenzin , Det doon ich noeaj.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
node , noeëj , node, ongaarne zie ook gaer
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
node , noeëj , bijwoord , node/ongaarne, tegenzin, met
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
node , nôoj , bijwoord , node, ongaarne; Ze din et tòch zó nôoj. - Ze deden het toch zo ongaarne. Belaasting betaolen is wel een van de dingen die 'ne meensch 't nooist doe... (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘t klokhuis van Brabant 7; 30-11-1929); De Herfst die daocht: ik zie 't nie nooi,/ zoo'n bietje locht dè veen ik mooi! (Piet Heerkens; uit: De Mus, ‘De jaorgetij’, 1939); De Wijs – Mee dieje maantel heb ik ginnen aord, die doe’k zo nooi aon, ’t stao wel vlug as ge hard lopt en ik vein’t wel schôôn mar ik vein’t nie zo leuk (09-07-1967); Cees Robben – ‘k Zie ‘m na-mar immel nooi-war... (19680119); Cees Robben – Ik zie dè huudje ôôk zôô nooi (19831209); - met een ontkenning: graag; Cees Robben – Ik zieget nie nooi... (19831014); - in een (soort van) vergrotende trap: Cees Robben – Mar ik zie ze’r toch nie te nooier om... (19661014) [Maar daarom zie ik haar niet minder graag]; Eén ding wies ik wel zeker, et waar et nôoiste wè’k deej. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); Ansems - Hij moppert, mar toch doe tie 't nie zo nooi... (Tony Ansems, Hij heget nog steeds over heur; van de cd Tilburgse Liekes American Style; 2008); Mandos, Brabantse Spreekwoorden: wie et miste heej , stèèrft et nôojst (Pierre van Beek: Tilburgse Taalplastiek 1970); Mandos, Brabantse Spreekwoorden: nôoj, nôoj, Peer Nôoje waar ók ene meens (D'16) - reactie als iemand zegt 'ik doe et nôoj' = met tegenzin; Bosch nooi - node, niet graag Jan Naaijkens, Dè's Biks: nooj bijwoord - node, ongaarne; WNT NOODE - Gewoon is in de oudere taal de samengetrokken vorm noo; nooie, nooi schijnt vooral in het zuiden te zijn gebruikt.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal