elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: nog

nog , nòch , (bijwoord) , nog.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
nog , nog , voor: toch; doe hest nog geliek (klemtoon op het woord) = bij nader inzien moet ik u gelijk geven. – In: al is ’t ook nog zoo (met den klemtoon op: nog) = wat er ook van kome, of: wat er ook in den weg trede, of: wat ik er ook aan moet opofferen, in ’t algemeen: het koste wat het kost, ’t Fransche coûte que coûte; ’k mout mer’n noa stad al is ’t ook nog zoo; wie mouten ’n nei woagenpeerd hebben al is ’t ook nog zoo; ik vertel ’t nijt, al is ’t ook nog zoo.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
nog , nog , nag , (bijwoord) , Gewoonlijk in de vorm nag. Zie de wdbb. || Ze benne nag niet thuis. As je ’et nag eris (ereis) doene, zel ik je lere! Soo het (kindt) niet na ’t school en gaet, soo heeft het nach, meest al den dagh, seer veel bedrijf, al heeft sijn doen weinigh om ’t lijf, Saender Bloeme-stralen 177. – Ook in de zin van ook, soms. || Weet je nag hoe laat ’et is? – De vorm nag is ook elders in N.-Holl., op Vlieland en in sommige zuiver Friese tongvallen bekend; vgl. WINKLER, Dialecticon 2, 24.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
nog , nag , bijwoord , 1. Nog. | Ik hew nag ien kwartje. 2. Ook, misschien. | Kè je m’n nag an ’n kwartje helpe? Zegswijze van nág iens zô, van jewelste, buitengewoon. | Hai kreeg ’n klap van nag iens zô. ’t Was deer anpakke(n) van nág iens zô.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
nog , noch , nach , nog, zie het oudere: nach.; nach nog. Nach eine: nog een borreltje!
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
nog , nog , bijwoord , nog Hou kun je dat nou nog vraogen! (Anl), Der is bliekbaor nog niet genog ellende in de wereld (Bco), Wij moet nog even wat bosschoppen doen (Bei), Woj nog een kop koffie? (Bor), Dat he’k nog nooit mit emaakt (Mep), Ik mu nog naor de vergadering (Eli), Ik weet nog niks (Emm), Het kan nog, het is nog gien middag (Wee), Ik heb je nog waorschouwd (Hijk), Gaoj mörgen ok nog hen Assen? (Gie), Komp er nog wat van? (Hol), Is dat nich genog? Dan dou ik der nog 100 gulden bie (Bov), Dat wark is nog zo niet oflopen, det kan nog maonden duren (Koe), Dat muj niet nog ies een keer flikken (Nam), Wij hebt nog tied zat (Ndo), Het is tegenwoordig nog mar bar kaold (Oos), Het is nog altied gelieke kold (Row), Wil het nog wat gaat het? (Pdh), Dat doe ik nog wel ies een keer (Schn), ’s Aovends um 11 ure was ze der nog niet weer (Uff), Ie kunt oons nog veule meer vertellen (Vle), Het is nog niks gien lente (Wap), Het is nog minder as niks het stelt helemaal niets voor (Sle), Dat ok nog! (Wtv), Kerel nog an tou, wat hest doe door ja een mooie hond (Bov), Hij is nog groter as zien vae (Wsv), Ik heb nog zo zegd, dat e daor wegblieven mus (Odo), Dat peerd wil nich trekken al is het nog zo wat er ook gebeurt (Nsch), Ik duur niet, veur gien nog zo veule voor geen geld (bh), Hij zal later nog wal ies an mie denken (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
nog , nog , nog
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
nog , nog enne ker , nog enne kiejer, nog unne ker , nogmaals, opnieuw doen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
nog , nogges , nog ens doen , nogmaals, opnieuw doen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
nog , naog , nog , nog , ‘Höbs dich die aoj foto’s naog?’ ‘Ich höb nog neet gezóch(t).’
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
nog , naôg , naog , 1. nog 2. nog steeds
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal