elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: nooit

nooit , nooit , in: nō hei’ nooit! = heb je ooit van je leven?! wie zou dat hebben kunnen denken! Eigenlijk zooveel als: zoo iets hebt gij (of: hebben wij) nooit gezien of beleefd; zóó hei’ ’t ja nog nooit zijn! = daar begrijp ik niets van, dat is mij een raadsel, bv. als men iets dat men nog pas had gezien of in handen gehad, niet kan vinden; wijst nooit van! zooveel als eene zeer sterke verwondering te kennen gevende: als gij het gezien, gehoord of bijgewoond hadt, zoudt gij u er over verbaasd hebben; wat ’n volk d’r dingsdag in de stad was, wijst nooit van!dat gebeurt de dag van nooit = dat valt, helaas! nooit voor, dat zal nooit gebeuren. – Ofschoon: nimmer, niet gebruikt wordt om de toekomst aan te duiden, hoort men wel de tautologie: nimmer of nooit, voor: volstrekt nooit. – Als dubbele ontkenning heeft men: hij het nooit gijn hoast; hij is nooit nijt goud zōnd; hij gait nooit nijt noa kerk. Bij onze ouden, ook nog in Sara Burgerh. blz. 189: Ik neem nooit geen presenten aan. – Zie ook: niks.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
nooit , nooit* , ook in: zoo hei ’t ja nog nóóit zijn! = hoe is het mogelijk! [vooral als men iets niet kan vinden, dat men nog pas heeft gezien of in handen gehad;] – doar wijt je nooit [of hijl nijt] van = dat is niet te zeggen, niet te gelooven.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
nooit  , noeëts , nooit. Noeëts mier, nooit meer.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
nooit , nooit , bijwoord , Ook: helemaal niet. | Hoe kom je d’r bai, ik ben vedaag nooit op zolder weest! Opmerking: dikwijls wordt nooit gecombineerd met geen, nergens of niemand | Hai het nooit gien toid. Hai komt nooit nergens. Hai spreekt nooit niemand.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
nooit , noots , nooit.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
nooit , nòòt , bijwoord , nooit. Wordt vaak gevolgd door nie. “’k Zal ’t nòòt niemer doen”stond op ’t briefke dat de gehangene in z’n zak had. Dè nòòt nie! Over m’n lijk!
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
nooit , nooit , noeit , bijwoord , Ook noeit (Veenkoloniën) = 1. nooit Nooit is een groot woord, mor het duurt niet zo lange (Wap), Dat doe’k nooit weer (Schl), Nou of nooit, aans is het verkeken (Smi), Zeg nooit nooit (Die), Dat doe ik niet veur jou, nooit neeit (Eex), Ik heb nog nooit gien bericht van de schoele nog steeds geen (Eri), Hij zeg nooit niks zegt nooit wat (Hgv), Ik betaol nou neit, nooit neit en in de eeuwighaid neit (Rod), Daor heb ik nooit niet wat met te doen willen hebben (Klv) 2. in geen geval Dat zal ik nooit of nimmer zo doen (Uff), ...nooit en te nimmer... (Dwi), Dat zuj van Haarm niet heuren, nooit niet een keer (Exl), En ok nog nooit ok nog neit nooit van zijn leven (Eel), ook Um je nooit niet (Gro), of An me nooit niet (Hoh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
nooit , noit , nooit. dè hè’k nog noit nie gedaon, dat heb ik nog nooit gedaan.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
nooit , nooit , nooit
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
nooit , nóójt , nójt , nooit , Dieje griep van ónze Jan kriig ik nie, zeej Drika, ik héb van hum nog nóójt niks gehad. Die griep van onze Jan krijg ik niet, zei Drika, ik heb van hem nog nooit iets gehad. Jan is erg gierig die geeft niets weg, nog geen griep.
Zèg nójt'nie nójt, 'r kan nen tiid komme dég'ger messchien anders oover gôt dènke. Zeg nooit ‘nooit’, er kan een tijd komen dat je er misschien anders over gaat denken.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
nooit , nóój , niet graag , Nóój hi ók ‘n gat. Niet graag heeft ook een uitweg. Iets wat je niet graag doet moet toch gebeuren.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
nooit , nooiden , uitdrukking , ’t Is net ovvie dat nooiden doet Het is net of je dat nooit doet
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
nooit , noets , bijwoord , nooit , noets VB: Ens meh noets mie. vaak met dubbele ontkenning: Dat doon ich noets neet mie.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
nooit , nojt , nooit
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
nooit , nwoojt , nooit
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
nooit , nojt , nooit , Dè zal nojt nie gebeure! Dat zal zeker nooit gebeuren!, Zég nojt nojt. Zeg nooit nooit. Pas op voor een onherstelbare uitspraak.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
nooit , noot , bijwoord , nooit (Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
nooit , noeat , noeats , nooit , Det zeen ich noeats gebuuere.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
nooit , noeët , noeëts , nooit
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
nooit , noeët , noeëts , bijwoord , nooit
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
nooit , nôot , nôot nie , bijwoord , "nooit;  ""Noot moet iemand noot zegge!"" (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; Den Sik van Baozel; feuilleton in 8 afl. in de NTC 25-2-1939 – 18-4-1939); Freddags gaok noot nie de netuur in... (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra); Annemieke, pront en groot; vijf en twintig pas geworre; zie de jongens al mee snorre...; mar den eene z'n haor is rood...; en dieën aandere... neemt ze nóót!... (Piet Heerkens; uit: De Kinkenduut, ‘Annemieke’, 1941); De Wijs – Nè en nog ‘ns nè, náá nie, mêrregù nie en nôt nie (23-02-1972); Cees Robben – Wie heej gin haost en nôôt gin vort... (19570615); Cees Robben – Nôôt genog en nôôt content... (19601007); Cees Robben – Hij hô d’n baos nôôt iets miszaaj... (19600701); Cees Robben - ..En hedde gij dan nôôt nôôd..? (19631108) ; Cees Robben – Un vrouwetong en unne gèètestart .. staon nôôt stil.. (19640626) ; Cees Robben - .. en liege meude nôôt... (19641231); Cees Robben – Nôôt op tèèd... (19760102); Cees Robben – “Dus naa-nie of dan nie – of nôôt nie...” (19640710); Lechim - ...nôot hagget rizzeltaot... (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Dakloôs); DANB hij zal et nôot vèr brènge; hij komt nôot en menuut te laot; Henk van Rijen:  ze hèn em nôot nie kunne vatte - ze hebben hem nooit kunnen pakken; Henk van Rijen:  nôot niks - nooit iets; Henk van Rijen:  strôojhuuj ziede hòst nôot nie mir - ... zie je bijna niet meer; Piet van Beers – ‘Praote zô as ge ’t geleerd hèt’: Doe of ' t nôot nie aanders was. (Spoeje doemmeniemer; 2009); B - no-ot; A.P. de Bont: no'it, bijw. - nooit; verbinding 'nooit nie' - nooit; Goem. - NOOIT - nunt nit, ook 'nunt' bijwoord; Jan Naaijkens, Dè's Biks: 'nòòt' bijwoord - nooit; WNT NOOIT , in vroeger tijd, en thans nog in Vlaanderen, ook nooint en soms NOOT."
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
nooit , noeëjt , nooit
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal