elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: omheen

omheen , ummehen , omheen. Daor kö-i neit ummehen: daar kun je je niet aan onttrekken.
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
omheen , umhén , D’r umhén er om heen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
omheen , umhen , omheen; * ik kan d’r wel umhen: 1. ik kan wel zonder; 2. ik kan der wel omheen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
omheen , umhen , bijwoord , omheen Ie kunt er wel umhen praoten, mar het is gewoon een hoere (Bro), Loop er mar ies umhen, dan kanst zein hou groot dat ding is (Bov), Ik moet even naor heur toe, daor kan ik niet umhen dat moet wel (Bui), IJ kunt er niet umhen zonder (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
omheen , ommehenne , omhenne , bijwoord , omheen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
omheen , um-en , (bijwoord) , omheen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
omheen , ómhaer , omheen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
omheen , umhin , omheen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal