elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: omhoog

omhoog , ómhooch , omhoog.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
omhoog , umhoge , omhoog (vaker wordt gebruikt: noar boam).
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
omhoog , umhoog , umhoge, umheugens , bijwoord , Ook umhoge (Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drents veengebied), umheugens (Zuidwest-Drenthe, noord) = 1. omhoog, naar boven Hie möt met het bien umhoog liggen (Emm), Hij hul vief vingers omhoog (Bov), Hij het de horens altied recht omhoog staon is gauw kwaad (Erf), Spruten komp je altied zo omhoog krijg je oprispingen van (Nam), Die weg lop wat umhoog (Ker), Een beer, die van achter umheugens mig naar boven urineert (Wsv), Hij zat met dat ding umhoog zat er mee (Bei) 2. verwijderd (Zuidwest-Drents zandgebied) Die plek was verder umhoog verder weg, verder op (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
omhoog , umhog , omhoog. de weind stè omhòg, de wind komt uit het noorden.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
omhoog , umhóóg , umhóg , omhoog , Ge zult meej diejen balk umhóóg moete, anders réij'der meej'de waoge teegenôn. Je zal met die balk omhoog moeten, anders rijd je er met je wagen tegenaan.
És'ser iin koej gi bizze, dan stèèke’ner veul durre start umhóg. Als één koe gaat hollen, dan steken er vele hun staart omhoog. Als er één schaap over de dam is volgen de anderen vanzelf.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
omhoog , omhogens , omhoge, omheugens , bijwoord , en var.; naar omhoog, opwaarts
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
omhoog , omhôôg , bijwoord , 1. omhoog 2. noordelijk; De wind is omhôôg Het is noordenwind (ook genoemd een hôôge wind; gebruikt in de uitdrukking: Een hôôge wind is altijd koud, ’t maok nied uit waerof dattie vandaen komt Een noordenwind is altijd koud, het maakt niet uit waar hij vandaan komt)
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
omhoog , umhog , umhoeweg , omhoog
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
omhoog , um-oge , (bijwoord) , omhoog. IJ wier öördig um-oge eskröven ‘men schreef heel positief over hem’
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
omhoog , omwôôg , omhoog
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
omhoog , umhóg , omhoog
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
omhoog , ómhoeag , omhoog , Ómhoeag en ómlieëg.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
omhoog , ómhoeëg , omhoog zie ook hoegëroppes
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
omhoog , umhoeëg , bijwoord , omhoog
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
omhoog , umhôog , bijwoord , Henk van Rijen - omhoog
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
omhoog , umhoeëg , omhoog
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal