elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: omhouwen

omhouwen  , umhouwe , kappen b.v. van boomen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
omhouwen , ómhoue , houde óm, haet of is ómgehoue , omkappen, omhakken.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
omhouwen , umhouwen , zwak werkwoord, overgankelijk , 1. omslaan, omhakken Die hèerde is te old en te bried eworden, wij mut hum maor ummehouwen (Hgv), Die bome mötten wij nog ummehouwen (Mep), Spiekers omhouwen kromslaan (Eev) 2. (Kop van Drenthe), in Hij houwt der mor wat in om hij smijt met het geld (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
omhouwen , ommehouwen , werkwoord , 1. omkappen 2. hakkend, slecht maaien
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
omhouwen , [omkappen] , ómhouwe , omkappen, omhakken, omslaan
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
omhouwen , ómhauwe , werkwoord , hauwtj óm, hauwdje óm, ómgehauwdj , kappen (van bomen)
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
omhouwen , umhouwe , omhakken
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal