elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: onderhoud

onderhoud  , ônderhald , onderhoud, ook gesprek.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
onderhoud , óngerhaut , onzijdig , onderhoud.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
onderhoud , óngerhaut , mannelijk , óngerhaute , pan in verpleging; nachtspiegel.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
onderhoud , onderhold , onderhoud.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
onderhoud , underhold , het , 1. onderhoud Die brogge vrag veul onderhold (Ker), Zie hebt aordig underhold an dat hoes (Bor), De hèerschup wol wal mèer pacht hebben, mor an het underhold dut e niks (Hijk) 2. gesprek Ik zal mar ies een underhold bij de burgemeester anvraogen (Bei), Wai hebben en lang onderhold had (Pei)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
onderhoud , onderhold , 1. onderhoud van een gebouw. 2. onderhoud, gesprek.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
onderhoud , onderhoold , zelfstandig naamwoord , et 1. voeding en verzorging 2. het in goede staat houden 3. formeel gesprek
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
onderhoud , oonderhaad , zelfstandig naamwoord onzijdig , - , - , onderhoud , VB: Zoe e groet hoés hèt vëul oonderhaud aon.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
onderhoud , onderold , (zelfstandig naamwoord) , onderhoud.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
onderhoud , óngerhaod , (onzijdig) , onderhoud
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
onderhoud , óngerhaôd , óngerhaod , onderhoud
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
onderhoud , ónderhald , onderhoud
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal