elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: onderscheid

onderscheid , [verschil] , underschied , onderscheid, Gron. onderschaid.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
onderscheid , onderschaid , (onderscheid) in: ʼt is tevoorschijn zien onderschaid = zij zijn niet gelijk (die voorwerpen of personen), het verschil is soms zeer groot.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
onderscheid , óngersjeit , onzijdig , óngersjeite , onderscheid, ’n Óngersjeit wie daach en nach: een groot verschil.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
onderscheid , underschied , underscheid, underschaid , het , (Zuidwest-Drents zandgebied, dva). Ook underscheid (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), underschaid (Kop van Drenthe, Veenkoloniën) = onderscheid, verschil Tussen die jurken zeej gien onderscheid (Hijk), Der bunt olders, dei maakt onderscheid in de kinder (Bov), Der mut toch underschied kommen als op een keuring beide dieren evengoed zijn (Sle), Underscheid möt er wezen verschil moet er zijn (Bui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
onderscheid , oondersjèid , zelfstandig naamwoord onzijdig , - , - , onderscheid , VB: De zuús gèin oondersjèid tössje de keender.; verschil VB: De zuús gèin oondersjèid tössje de keender.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
onderscheid , óngersjeid , (onzijdig) , onderscheid , Óngersjeid make tösse good en slecht.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
onderscheid , óngersjeîd , óngersjeid , zelfstandig naamwoord , óngersjeide , óngersjeitje , onderscheid
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal