elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: onderwijzen

onderwijzen , underwiezen , sterk werkwoord, overgankelijk , onderwijzen Op de kesaotsie wordt de jeugd onderwezen in de leer van de kerk (Vri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
onderwijzen , onderwiezen , werkwoord , onderwijzen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
onderwijzen , onderwiezen , (werkwoord) , onderwis, onderwees, onderwezen , onderwijzen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
onderwijzen , óngerwieze , werkwoord , óngerwiesjtj, óngerwees, óngerweze , onderwijzen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal