elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: oneven

oneven , oneffen , Oneven, in zeer uiteenloopende beteekenenissen. 1e impair. Wat raojî oneffen of effen? 2e verkeerd. D(i)ee hôd st(i)eet u niks oneffen. 3e onhandelbaar, ongeschikt. D(i)ee man is niks oneffen. Ndl. oneffen is in ʼt Dev. ongelîk.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
oneven , [niet door twee deelbaar; verkeerd] , oneffen , Oneven, in zeer uiteenloopende beteekenissen. 1e impair. Wat raojî oneffen of effen? 2e verkeerd. D(i)ee hôd st(i)eet u niks oneffen. 3e onhandelbaar, ongeschikt. D(i)ee man is niks oneffen. Ned. oneffen is in het Dev. ongelîk.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
oneven , ónaeve , ónaevender, ónaevenste , oneven; onaardig; onbehoorlijk. Dat is gein ónaeve kénjt: dat is een aardig meisje. Hae zach gein ónaeve woort: hij zei geen onbehoorlijk woord.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
oneven , ónaeve , ni good; dá’s nag ga ni zoa ónaeve: dá’s nag ni zoa gek.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
oneven , onèèm , oneven.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
oneven , oneven , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , oneven De oneven nummers zitten aan de linkerkaant van de weg (Ass) *Is het even of oneven? spel op schoolplein: Op schoele gung iene veurover tegen het hekke staon. Dan sprung een ander op zien rugge, stak vingers in de hoogte en vruug ‘even of oneven’. Wuur het raon, dan mus degene, die sprungen had, gaon staon. Had e het niet raon, dan much de eerste weer springen (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
oneven , oneven , oneven
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
oneven , onèèvm , oneven.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
oneven , oonëve , bijvoeglijk naamwoord , onaardig , (niet onaardig) neet oonëve VB: Dat ês gèin oonëve kletsje.; onbehoorlijk oonëve; (onbehoorlijke woorden) oonëve wëurd VB: Van dè mêns zals te noets gèin oonëve woerd hure.; oneven oonëve VB: Dry ês 'n oonêve getaal
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
oneven , ónaeve , 1. oneven 2. onaardig, onbehoorlijk , Ein onaeve getal.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
oneven , ónaeve , 1. oneven 2. onaardig: det is geine(n) ónaeve mins – dat is best een aardige man 3. verkeerd: gein ónaeve woeërd – geen verkeerd woord
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
oneven , ónaeve , bijvoeglijk naamwoord , onbehoorlijk, oneven, ongelijk, ongepast, neet -, aantrekkelijk, mooi
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
oneven , ónaeve , oneven; lelijk
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal