elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ongeveer

ongeveer  , ôngevaer , ongeveer.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
ongeveer , ongeveer , bijwoord , zowat Hai kwam ongeveer 25 gulden tekört (Eco), Ik weet wal zo ongeveer, waor ze woont (Bor), Het is ongeveer een meter laank (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ongeveer , ongeveer , ongeveer
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
ongeveer , oongevèr , bijwoord , ongeveer
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
ongeveer , óngevieër , ongeveer, zie ook intrintj, zoeaget
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
ongeveer , óngeviër , ongeveer ook intrinjtj, zoeëget, óm daen doôn
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
ongeveer , óngevieër , bijwoord , ongeveer
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
ongeveer , óngevaer , ongeveer
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal