elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ook evenwel

ook evenwel , ochaevel , hoe dan ook (meestal voorafgegaan door het woordje ‘en’) en ochaevel! en ochaevel aûch! – wat maakt het uit! (vaak ook als stilte opvullend tussenwerpsel zonder betekenis gebruikt; waarschijnlijk ontstaan uit auch aevel – en trouwens)
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal