elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ook niet

ook niet , onneêt , onneet , samentrekking van auch neêt ook niet. Wordt vaak aan het eind van een zin herhaald: hae hiët zichzelf onneet gemaakdj – hij heeft zichzelf (ook) niet gemaakt
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
ook niet , ok nie , bijwoord , ook niet; herhalend: ter versterking v. e. ontkenning; Toine Raaijmakers (informant) - Mar dan dik et ók nie ók nie - Maar dan deed ik het beslist niet. Ad Vinken (informant) - ik doeget nie ók nie (ók nie); Want die aander vèèf, die bèète dere tong ok nie aaf ok nie, war? (Ed Schilders; Wè zeetie?; Website Brabants Dagblad Tilburg Plus; 2009); C. Verhoeven - Herinneringen aan mijn moedertaal (1978) – OOK NIE OOK NIE - zeker niet. Zie blz. 33 en 77.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal